Cavaletti

Hoppblockets lägsta höjd från marken är 23 centimeter, en lämplig höjd vid cavalettiträning. Variera i träningen genom att bara ha hoppblocket på ena sidan och låta bommen på den andra sidan ligga mot marken.
Cavalettiserie: höjd 23 centimeter.