Träningsprogram medföljer när du köper hoppblocket!

I det medföljande träningsprogrammet finns avståndstabeller för både hästar och ponnyer. Tabellerna visar avstånd mellan olika hinderkombinationer, avstånd i cavalettiserier och avstånd för cavaletti i solfjäderform. Den sistnämnda kan användas vid longering.

Ett hinder som kan hoppas från 4 olika håll. Oxer med inbyggda infångare som gör att hästen hoppar i mitten av hindret och inte snett över.

Med hopblocket kan man göra många olika hindervariationer.

Ett solfjäderhinder är svårast att hoppa i spetsen.

Ett hinder som erbjuder flera möjligheter.

Ett trippelbarr med lägsta höjden 23 cm och högsta 61 cm.

Ett hoppblock kan vara bomhållare åt två hinder.

Studsserie: cavaletti, räcke med markbom, oxer och parallelloxer.
Gymnastikhoppning är bra träning för hästar. Här ses en studsserie med olika hindermodeller.

Använd gärna hoppblocken till att bygga cavalettiserier. Du kan variera mellan 23 och 38 centimeters höjd beroende på hur du lägger hoppblocken.
Longering med cavalettiserie på 23 centimeters höjd.

Cavalettiträning; höjd 38 centimeter.
Med lite upphöjda cavalettin lär sig hästen att hålla reda på sina ben. Bommarna är här upphöjda till 38 centimeter.

Ett trippelbarr. Höjd; framkant 61 cm, mittdel  99 cm och bakkant 122 cm.
Eftersom hoppblocket är stapelbart kan man få lite höjd på hindrena. Här ser vi två hoppblock staplade på höjden, bakkanten är 122 centimeter hög.

Högst upp på sidan